aaye raghuvir dheer

 

Adana -1. Alap Gundecha Bandhu

 

Adana -2. Shiva Shiva Shiva - Gundecha Bandhu

 

Bhoopali - Prabhu rang bhina, Mahadev Maheshwar, Tarana - Bade Ghulam Ali Khan

 

Hei Mahadev Maheshwar - Girija Devi

 

Bihag-1. Alap Gundecha Bandhu

 

Bihag-2. Mahakal Mahadev Gundecha Bandhu

 

Malkauns-1. Alap Gundecha Bandhu

 

Malkauns-2. Shankara Girijapati Gundecha Bandhu