PDF - Post Doc Fellow

Sr. No. Name Mentor
1 Dr. Bushara Shaik T.I.Eldho
2 Dr. Prateek Gantayat RAAJ Ramsankaran
3 Dr. Rana Acharya Deepankar Choudhary
4 Dr.P A Umesh Manas Behera
5 Dr. Divya S K Mana Prasenjit Basu
6 Dr. Sanjeev Gadad Eswar Rajsekaran
7 Dr. Renjith Vishnuradhan T.I.Eldho
8 Dr. Aishwarya KP T.I.Eldho
9 Dr. Vikas Sharma D N Singh
10 Dr.Ambika Knity Dharmveer Singh
11 Dr. Needhi Kotoky Jayadipta Ghosh
12 Dr. Sreeja K. G. T.I.Eldho
13 Dr. Swagata Ghosh RAAJ Ramsankaran
14 Dr. Ranjit Das Deepankar Choudhary
15 Dr. Sowmya S D N Singh
16 Dr. Subhajit Mondal Sauvik Banerjee
17 Dr. Ankit Kathuria P.Vedagiri
18 Dr. Saurabh Biswas Naresh K. Chandiramani
19 Dr. Shiva Kumar G Dharamveer Singh